İstanbul Yuşa Tepesi

İstanbul Yuşa Tepesi

Yatırın ne zamandan beri burada olduğu bilinmez.

Çeşitli söylentiler vardır.

Ancak tahminlere göre, Bizans’tan önceki dönemden kalmadır.

Çünkü aynı tepe üstünde, muhtemelen “Zeus” a adanmış, antik bir tapınak izlerine rastlanmıştır.

Muhtemelen Bizans’ın altın çağlarında, İmparator I Justianus döneminde, bu antik tapınak kalıntıları üstüne “Aziz Misel” gömülmüş ve mezarın üstüne bir kilise yapıldığı tahmin edilmektedir.

İstanbul’un fethinden sonra ise, burada bulunan mezar yeniden düzenlenmiştir.

Evet “Yuşa” nın gerçek adı “Yesu” dur.

Hz Musa’nın yeğenidir ve Tevrat’da adı geçen bir Yahudi Peygamberidir.

Ancak, tarihçilere göre, burada yatan Yuşa Hazretlerinin, Tevrat’da adı geçen Yuşa ile ilgili yoktur.

Çünkü burada yatan kişinin Hıristiyan bir din adamı veya Müslüman bir şeyh olduğu ileri sürülmektedir.

Osmanlı döneminde, eski kayıt defterlerine göre, burada 17551757 yılları arasında “28 Çelebizade Mehmet Sait Efendi” nin Sadrazamlığı döneminde, inşa edilen bir tekke vardır.

Ancak bu tekke, yangında yok olmuş ve Sultan Abdülaziz döneminde yeni bir mescit inşa edilmiştir.

Mezar, 17 metrelik boyu ile dikkat çeker.

Ancak, muhtemelen burada yatan ermiş kişinin, tam olarak nerede gömüldüğünün bilinmemesi için mezar büyük düzenlenmiştir.

Bir diğer görüşe göre ise, bir saygı göstergesi olarak, kabrin boyutlarının büyük düzenlendiğidir.

25 Ocak 2024
bosluk

cumhuriyet tarihi Son Yazılar FriendFeed
kişi siteyi ziyaret etti